Întâlnirea LSRS Spania cu Ambasada României la Madrid

Amba_Ro_Madrid_logo

Madrid

05.11.2014. Preşedinta LSRS Spania a avut o întâlnire cu Ambasada României la Madrid în vederea stabilirii unei colaborări pentru viitoarele acţiuni şi evenimente prevăzute pe agendele lor.

Alexandra Salcedo a prezentat obiectivele LSRS şi activităţile desfăşurate de Filiala Spania pâna în momentul de faţă, subliniind importanţa sporirii vizibilităţii LSRS Spania.

Dna. Magdalena Lungu, din partea Ambasadei, a asigurat LSRS Spania de sprijinul misiunii diplomatice în diferite acţiuni, cum ar fi de exemplu, în dobândirea de date pentru efectuarea unui tabel cât mai apropiat de realiatate care să conţină cifrele de studenţi români aflaţi la studii în diferite universităţi spaniole.

Într-o primă fază, acest proiect al LSRS Central, a fost demarat de filiale în fiecare ţară, iar în Spania s-au cules date de la peste 20 de instituţii de învăţământ superior.

Cu toate acestea, datele nu sunt complete întrucât multe universităţi nu au răspuns. LSRS Spania a solicitat sprijinul Ambasadei în acest sens.