Vizita la Castellón a dlui. Secretar de Stat pentru Românii de pretutindeni, Dl. Cristian David

Encuentro con el Ministro Cristian David

Castellón de la Plana

24.05.2013. Vineri, 24 mai, a avut loc la Consulatul României din Castellón o întâlnire între Dl. Ministru Delegat pentru Românii de Pretutindeni, Cristian David  și reprezentanții asociațiilor româneşti, parohiilor și instituțiilor din Comunitatea Valenciană.

Acceptând invitația,  LSRS- Filiala Spania a fost reprezentată  de preşedinta sa, Alexandra Salcedo Iliescu.

Această întâlnire a avut două scopuri:

  1. Pe de o parte, acela de a face cunoscut programul guvernului, și prioritățiile care se prezintă în faţa MAE și DPRP.
  2. Pe de altă parte, de a asculta propunerile, sugestiile sau constatările de lipsuri sau necesităţi  care au fost comunicate Ministrului de către comunitatea de români.

Dl. David a răspuns la toate întrebările care i-au fost adresate. în ceea ce priveşte schimbul de idei cu LSRS, a fost unul productiv, caracterizat printr-un stil dialogat și deschis.

Encuentro con el Excmo. Sr. Cristian David, Ministro Delegado para los Rumanos en el Extranjero

El viernes 24 de mayo del 2013, tuvo lugar en el Consulado de Rumanía en la Comunidad Valenciana, con sede en Castellón, un encuentro entre el Excmo. Sr. Ministro Delegado para los Rumanos en el Extranjero, Sr. Cristian David y los representantes de las asociaciones e instituciones de la Comunidad Valenciana.

Aceptando la invitación, la filial del LSRS Spania, representada por su presidenta Alexandra Salcedo Iliescu.

El encuentro tenía un doble fin:

  • Por un lado, dar a conocer los ejes del programa que vertebra la nueva etapa de gobierno, y las prioridades que se presentan ante el MAE y DPRP, y
  • Por otro lado, escuchar las propuestas, sugerencias o constataciones de carencias que la comunidad rumana comunicase al Ministro, así como contestar todas las preguntas que surgieran.

El Sr. David respondió a todas las cuestiones que le fueron planteadas. En relación con el intercambio de ideas con LSRS, fue muy productivo, caracterizado por un estilo dialogante y abierto.

Întâlnirea cu Comunitatea românească din Alicante a Dlui. Catalin Mardare, Consulul Romaniei în Comunitatea Valenciana

P1090415-002

Alicante

18.05.2013. Vizita dlui Consul al României în Comunitatea Valenciană s-a desfăşurat pe o perioadă de două zile în care s-a întâlnit cu reprezentanţi ai LSRS, ai comunităţii româneşti şi cu autorităţile universitare (Rectorul Universităţii Alicante, Dl. Manuel Palomar, Prorectorul pe Relaţii Internaţionale, Prorectorul pe Cultură şi alte cadre de conducere). Dl. consul a remarcat interesul universităţii faţă de comunitatea românească din Alicante.

La întâlnirea cu comunitatea, Dl Mardare a răspuns la întrebările puse de participanţi referitoare la statutul românilor din zona, legislaţie, directive şi programe de întoarcere a românilor emigraţi în ţară. Preşedinta LSRS Spania a prezentat activitatea şi obiectivele Ligii, proiectele în care urmează să se implice şi a cerut sprijinul consulatului pentru activităţi de captare de noi membri şi de difuzare a ştirilor legate de LSRS.

Omagiu culturii româneşti la Universitatea din Alicante

P1090315-004

Alicante

17.05.2013. Această zi dedicată României care a avut loc la Facultatea de Filozofie și Litere de la Universitatea din Alicante a fost gândită și organizată de către studenţii de la Licenţa în Traductologie membri ai LSRS împreună cu studenţii spanioli care au ales limba română ca a treia limbă străină, în scopul de a face cunoscute celorlaţi studenţi şi profesorilor din facultate câteva aspecte ale culturii pe care o studiază.

S-au prezentat obiective turistice prin intermediul stand-ului montat în holul facultății, s-au expus costume tradiţionale, gastronomie şi obiceiuri, s-a organizat o mică expoziţie de artizanat şi pe durata întregii zile s-au succedat mărturisirile făcute de studenți sau foști studenți care au studiat limba română. S-a vorbit despre stagii, burse, proiecte, traducere literară, şi posibilităţi ale pieţei profesionale româneşti pentru tinerii spanioli. Ziua omagială a inclus și o mică degustare de produse şi mâncăruri româneşti. S-au tras la sorți cărți, tricouri și preparate gastronomice. Au fost prezenți Dl. Consul al României din Comunitatea Valenciană, Cătălin Mardare, care a inaugurat această Zi Omagială și Dl. Decan al Facultății de Litere,  Jorge Olcina și directorul Departamentului de Traducere și Interpretare, Dl. Pedro Mogorron, care au încheiat evenimentul  cu cuvinte de admirație și sprijin către acest tip de inițiativă.

Evenimentul a fost organizat de catre LSRS Spania împreună cu Consulatul României din C.V. Facultatea de Filozofie și Litere de la UA, Departamentul de Traducere și Interpretare, Asociația ARIPI, Editura ECU şi Magazinul „La Esquina”.