Desfăşurarea Primului Colocviu C.A.E.S.A.R. pe tema “Mediu în România 2030”

25.06.2012

colocviu_caesarÎn data de 25 iunie 2012 s-a ţinut primul Colocviu C.A.E.S.A.R. închinat unei preocupări de actualitate (protecția mediului în România) sub titlul mai specific „Despăduriri, Inundații, Încălzire Globală”. Evenimentul a pornit de la necesitatea unei viziuni sustenabile privind evitarea acestor fenomene, iar scopul său a fost acela de a pune bazele unui proiect la scară națională de combatere a acestora în România până în anul 2030.
Fiind necesară o abordare unitară și strategică, la eveniment au participat 40 de experți din domeniul economic, infrastructură, silvicultură, meteorologie, mediu, ecologie, urbanism, arhitectură, construcții, hidrologie, administrație publică, evenimentul constituind o primă etapă pe această agendă de lucru.
În prima parte a colocviului, specialiștii invitați au susținut prelegeri științifice, axate pe câteva teme majore cum ar fi:

  1. „Despăduririle și urmările lor catastrofale asupra terenurilor, apelor și mediului înconjurător”
  2. „Torențialitatea Bazinului Hidrografic Cârcinov”,
  3. „Schimbări Climatice, fenomene meteorologice în România”
  4. „Aspecte privind efectele schimbărilor climatice asupra resurselor de apă”
  5. „Experiențe internaționale de combatere a inundațiilor, bazinul franco-belgiano-luxemburghezo-german al Moese-Moselle”
  6. „REDD (Programul Națiunilor Unite numit „Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries)– un instrument eficient?”

În a doua parte a colocviului s-au desfăşurat două ateliere axate pe analiza cazurilor de inundații precedente, cu o sinteză și o prioritizare a strategiilor de combatere a inundațiilor şi respectiv pe schiţarea unei strategii naționale de evitare a inundațiilor și despăduririlor.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Raportul Colocviului C.A.E.S.A.R. Mediu în România 2030, AICI.